| Blahoželáme! | Bardejov 

Informačné systémy

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. ponúka analýzu, vývoj a následne realizáciu informačných systémov pre firmy a organizácie.
Ponúkame:

  • analýzu bezpečnostných rizík pre firemné informačné a komunikačné systémy
  • routre, switche, firewally
  • antivírusové a antispamové systémy
  • inštaláciu bezpečnostných prvkov do LAN sietí
  • služby PKI

Význam informačného systému

V súčasnosti má oveľa väčší význam získavanie, spracovanie a manažovanie informácií. Informácia sa stáva strategickou veličinou, preto je potrebné z hľadiska nadobudnutia, archivovania a spravovania starať sa o ňu. O informačných systémoch (IS) sa hovorí veľmi často. Ich výklad nie je vždy jednoznačný, aj z tohto dôvodu veľa nezainteresovaných ľudí si tento pojem vysvetľuje ako zložitý systém, ktorý môže vyriešiť všetky problémy podniku. Informačný systém (IS) je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií. Informačným systémom je telefónny zoznam, kartotéka, kniha došlej pošty alebo účtovníctvo. Systém nemusí byť automatizovaný pomocou počítačov. IS je vhodný do každej oblasti podnikania - obuvnícky priemysel, nábytkársky priemysel, chemická kontinuálna procesná výroba, potravinárske firmy, podniky verejných služieb, plynárenský priemysel, elektrárne, distribučné firmy, aj strojársky priemysel. IS je systém zameraný hlavne na riadenie základných funkcií podniku. Jeho úlohou je zisťovať podnikové zdroje a má umožniť hľadať v nich skryté rezervy.